Indeksi prometa, ukupno, prema GIG-u 2009. i područjima - izvorni indeksi 2000 - 2012
Državni Zavod za Statistiku